پرنده نگری در اصفهان

اصفهان یکی از شهرهای بزرگ  و زیبای ایران است و همگان آن را به دلیل آثار باستانی اش می شناسند. خشک شدن رود مهم و زیبای زاینده رود در چند سال گذشته، بارها اصفهان را به فهرست خبرهای های داغ ایران و جهان آورده است. در سفر اخیری که به اصفهان داشتیم در سه روز متفاوت در سه نقطه از شهر که فکر می کردیم برای مشاهده پرندگان مناسب تر است به پرنده نگری پرداختیم:

 • روز اول پارک تفریحی ناژوان

10 دقیقه اولی که وارد پارک شدیم، جز کلاغ ابلق و گنجشک خانگی چیزی ندیدیم، کم کم سر و کله چرخ ریسک بزرگ پیدا شد، در مسیری که ما حرکت می کردیم، تردد پشت سر هم کالسکه های اسبی و قطار دیزلی تفریحی از یک سو، و تله سیژی که از فراز درخت ها می گذشت از سویی دیگر پرندگان را فراری می داد. پرنده ها در این پارک بسیار گریزان بودند، سهره های جنگلی ها ی زیبایی را دیدیم که دامنه ترس شان حدود 80 تا 100 متر بود، لذا عکاسی خوب از آنها ممکن نشد.

گنجشک سینه سیاه
گنجشک سینه سیاه یا گنجشک اسپانیایی
گنجشک خانگی
گنجشک خانگی ماده
سهره زرد
سهره زرد

پرنده های رکورد شده در این تلاش:

 1. گنجشک خانکی
 2. گنجشک سینه سیاه یا گنجشک اسپانیایی
 3. کلاغ ابلق
 4.  کلاغ زاغی
 5. چرخریسک بزرگ
 6. سهره جنگلی
 7. سهره زرد
 • روز دوم پارک پل شهرستان
پل جی یا پل شهرستان
پل جی یا پل شهرستان بر روی خاطره ای از زاینده رود

پل شهرستان  یا پل جِی، قدیمی ترین پل اصفهان روی زاینده رود است. این پل در شرق اصفهان واقع شده است و با پارکی که در کنار آن می باشد، انتظار مشاهده گونه های زیادی از پرندگان را داشتیم.

طوطی طوق صورتی
طوطی طوق صورتی در شکستگی درخت برای خود لانه ساخته است
White Wagtail
دم جنبانک ابلق

متاسفانه هم تنوع و هم تعداد پرندگان در اطراف این پل بسیار کم بود و تنها این گونه ها در دو ساعت مشاهده ای که صورت گرفت ثبت شد:

 1. گنجشک خانگی
 2. دم جنبانک ابلق
 3. طوطی طوق صورتی
 4. سسک؟؟
 5. کلاغ ابلق
 • روز سوم باغ کاخ چهلستون

باغِ کاخ-موزه چهل ستون در مرکز شهر اصفهان واقع شده است، نظر به وسعت خوب آن انتظار مشاهده گونه های زیادی می رفت

عمارت کاخ چهلستون
عمارت کاخ چهلستون یک روز بارانی
پرنده نگری در چهل ستون
توکای باغی – کلاغ زاغی – کلاغ ابلق

در حدود دو ساعت مشاهده این گونه ها مشاهده و ثبت شدند:

 1. کلاغ ابلق
 2. گنجشک درختی
 3. کلاغ زاغی
 4. توکای باغی
 5. سسک چیف چاف

خشک شدن زاینده رود و عوامل دیگر باعث شده، پرندگان مهاجر کمتر به اصفهان بیایند، متاسفانه آنچه در سه نوبت پرنده نگری مشاهده شد، بسیار ناچیز و نگران کننده بود. پرندگان به این شهر نمی آیند ولی ظاهرا این از چهار سوی رو به گسترش است و محیط زیست آن شرایط نا مساعد تری را تجربه خواهد کرد.

برای آشنایی با پرنده نگری و عضویت در باشگاه پرنده نگری ایرانیان به آدرس این باشگاه مراجعه نمایید.
https://www.IranianBirdingClucb.com

 

Author: Kaveh Jamali

#Entrepreneur, #Photographer , #Traveler , #GIS and #GPS_map specialist, #Online_shop expert #android_developing new-bee Personal website: kavehjamalli.com

1 thought on “پرنده نگری در اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *