Rig Cheshmeh
Posted in ایران گلستان

اقامتگاه بوم گردی ریگ چشمه

اقامتگاه بوم گردی ریگ چشمه را یکی از دوستان پرنده نگر به ما معرفی کرد. با شماره تلفن روی سایت…

Posted in ایران پرنده نگری عکاسی کردستان کردستان مریوان

آشیانه لک لک

در سفراخیرمان به شهرمریوان در استان کردستان با آقای محمد سفرنگ (عضو افتخاری باشگاه پرنده نگری ایرانیان  و فعال محیط…

Posted in ایران تهران عکاسی

فرار از آلودگی مرگبار

متاسفانه آلودگی هوای تهران دوباره در وضعیت خطرناک قرار گرفته بود، هوا سمی و در واقع کشنده بود، میلیون ها نفرکه…

Great tit
Posted in ایران پرنده نگری تهران عکاسی

پرنده نگری در پارک شهر

تور رایگان پرنده نگری پارک شهر ساعت هفت و نیم صبح شروع می شد و ما  با چند دقیقه تاخیر…

colorful shade canopy
Posted in 360 ایران تهران عکاسی

صبح زود میدان هفت حوض

قدم زدن های صبح زود یک روز پاییزی من را به میدان هفت حوض رساند، هوای خنک پاییزی و آفتابی…